Index  |  First  |  Previous  |  2 of 24  |  Next  |  Last
us5p0200
De Moki Dugway daalt ongeveer 330 meter vanaf Cedar Mesa.
Deze weg werd in de vijftiger jaren aangelegd ten behoeve van het transport van Uraniumerts uit Fry Canyon naar Mexican Hat.