Index  |  First  |  Previous  |  13 of 24  |  Next  |  Last
us5r1300
Grand Canyon. Blik noordwaarts vanaf Desert View. De afsluitende wand in de verte is de Desert Facade. Juist rechts daarvan begint de gorge van de Little Colorado.